Witamy!

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LIDOS" świadczy usługi w zakresie produkcji i montażu wszelkiego rodzaju elementów i podzespołów na zasadzie stałego kontraktu.

[więcej]

Norma ISO 9001

Jakość produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, firmę lub organizację, ma decydujący wpływ na osiągane przez nią wyniki ekonomiczne. Wymagania klientów wobec jakości produktów i usług nieustannie rosną. Taka sytuacja wymusza ciągłą poprawę jakości. Producenci i usługodawcy zdolni sprostać temu wymaganiu osiągają i utrzymują dobre wyniki ekonomiczne oraz stabilną pozycję na rynku. Norma ISO 9001 definiuje system zarządzania jakością, który jest narzędziem pozwalającym osiągać takie wyniki. Głównym założeniem takiego systemu jest potrzeba ciągłego rozwoju i doskonalenia, prowadzącego do wzrostu wydajności i opłacalności procesów oraz pozyskiwania zaufania wśród odbiorców.

ISO 9001

Norma ISO 9001 jest znowelizowaną wersją wcześniejszych norm dotyczących systemów zarządzania jakością. Spełnienie wymagań normy ISO 9001 jest podstawą do uzyskania przez firmę odpowiedniego certyfikatu, poświadczającego jej zdolność do rozwoju i doskonalenia jakości.

Wymagania systemu zarządzania jakością ISO 9001

Norma ISO 9001 definiuje szereg wymagań, jakie firma musi spełniać, by mogła się rozwijać, doskonalić jakość i osiągać pomyślne wyniki ekonomiczne.

Nastawienie na klienta:

Wyniki ekonomiczne firmy są bezpośrednio uzależnione od grona jej odbiorców. Firma powinna nie tylko spełniać aktualne wymagania Klienta, lecz również starać się wyprzedzić i przewidzieć jego przyszłe, rosnące potrzeby i odpowiednio się do nich przygotować.

Przywództwo:

Najwyższe kierownictwo firmy zapewnia odpowiednie środowisko pracy, angażujące pracowników w rozwój firmy.

Zaangażowanie załogi:

Pełna współpraca wszystkich szczebli zatrudnienia umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału twórczego i zaangażowania załogi.

Podejście procesowe:

Działania prowadzące do określonego wyniku i wykorzystywane zasoby są procesem i dlatego powinny być zarządzane jako proces, aby zapewnić ich optymalną wydajność.

Systemowe zarządzanie:

System zarządzania jakością to zbiór wzajemnie powiązanych procesów, prowadzących do osiągania określonych celów.

Doskonalenie i rozwój:

Czołowym celem firmy powinno być nieustanne dążenie do rozwoju, wzrostu wydajności i jakości produktów i usług.

Racjonalne podejmowanie decyzji:

Decyzje powinny być podejmowane w sposób analityczny, poprzez obserwację i racjonalną interpretację faktów.

Korzystna współpraca:

Kluczem do pomyślnego rozwoju firmy jest znajdywanie partnerów o celach zgodnych z jej celami i tworzenie z nimi korzystnych powiązań.

Korzyści wynikające ze spełnienia normy ISO 9001:

Firma spełniająca wymagania normy ISO 9001 odnosi istotne korzyści:
ˇ Oszczędności wynikające z racjonalnego wykorzystania zasobów.
ˇ Wzrost konkurencyjności firmy, zarówno na rynkach lokalnych, krajowych jak i w Unii Europejskiej.
ˇ Wzrost zaufania Klientów, budowanie marki, stabilizacja pozycji na rynku.
ˇ Skuteczność podejmowanych działań.
ˇ Systematyczne, sprawdzone rozwiązania pozwalają uchronić się przed błędami decyzyjnymi.
ˇ Zaangażowana załoga osiąga lepszą wydajność pracy.
ˇ Certyfikat ISO 9001:2000 zwiększa prestiż firmy i może służyć jako element marketingowy

Copyright by lidos.com.pl
projekt i wykonanie ihosting.pl